Stavební povolení

Jak vyplnit formulář ke stavebnímu povolení

Ohodnotit tuto položku
(4 hlasů)

Zde se dozvíte jak vyplnit žádost o "stavební povolení".
Popsány jednotlivé položky a co znamenají

VZOR  zkusebni_zadost_o_st_pov(doc - 104,50 KB)Žádost o stavební povolení

Adresa příslušného úřadu
Zde uveďte adresu stavebního úřadu, do jehož kompetence spadá náš pozemek. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně vydává seznam stavebních úřadů, popř. se můžeme informovat na obecním úřadě.

I. Stavebník
Zaškrtnout, jaká osoba stavbu bude investovat. V našem případě fyzická osoba.

II. Stavebník jedná
Tento bod vyplní ti, kteří se v jednání se stavebním úřadem nechávají zastupovat. Může se jednat o příbuzného, architekta či jinou osobu.

III. Údaje o stavbě a její stručný popis
Zde se zaškrtne políčko, které odpovídá naší realizaci. U stavby rodinného domu zatrhneme první políčko a uvedeme identifikaci územního souhlasu. Na níže položené řádky vypíšeme druh stavby, její účel a charakteristiku (výšky, plochy apod.)

IV. Místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené záměrem
Do tabulky je nutné uvést identifikaci našeho pozemku / pozemků, na nichž stavíme. Potřebné údaje lze dohledat v kupní smlouvě, popř. katastru nemovitostí.

V. Sousední pozemky a stavby na nich
Do tabulky vyplnit všechny sousedící pozemky, jejichž informace získáme na příslušném katastrálním úřadě.

VI. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Uvádí se jak je vyřešeno napojení na infrastrukturu. Co je k napojení potřeba, co se provede nebo bylo provedeno. Vepíše se i způsob užívání (dočasný, trvalý).

VII. Rozsah a vybavení staveniště
Zapisují se plochy a konstrukce pro vybavení staveniště sklady, kancelářemi apod. Měl by se uvést způsob dopravy materiálu, základní vnitrostavební doprava, použité stroje a množství vybavení.

VIII. Zpracovatel projektové dokumentace
Uvádí se jméno, adresa, číslo autorizace a oprávnění autorizovaného projektanta či architekta.

IX. Provedení stavby
Identifikace (místo, název a IČ) zhotovitele, pokud je znám.

X. Navrhovaná stavba
Zatrhne se jedna z možností dle vypracování projektu (informovat u projektanta) a dále se zaškrtne políčko, kde je doklad uveden.

XI. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
Uvádí se pouze přibližné, nikoli závazné termíny.

XII. Orientační náklad na provedení stavby
Velmi orientační náklady, které vynaložíme. Hodnota je orientační nikoli závazná.

XIII. Seznam a adresy známých účastníků řízení
Do tabulky se uvádí identifikační údaje, všech účastníků řízení (sousedé, orgány ochrany aj.)

XIV. K provedení stavby má být použit stavební pozemek
Zaškrtnou se políčka, která odpovídají naší stavbě. V případě, že se stavba zhotovuje i na sousedním pozemku, musí se uvést zda byla s jeho vlastníkem uzavřena dohoda. Jestliže ano, určit parametry záboru jeho půdy.

Podpis

Aby byla žádost platná je třeba Váš podpis.

Číst 25042 krát

Související položky (podle značky)

 • Správní poplatky na stavebním úřadě 2013

  Správní poplatky na stavebním úřadě
  Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 • Územní souhlas

  §96 Územní souhlas - stavební řízení
  Zjednodušené stavební řízení především pro malé stavby a stavební úpravy.

 • Jak vyplnit formulář k ohlášení stavby

  Zde se dozvíte jak vyplnit žádost "ohlášení stavby".
  Popsány jednotlivé položky a co znamenají

 • Stavební povolení II.

  V předchozím díle jsme si řekli, kdy je potřeba stavební povolení. Kde najdeme stavební úřad, jaké jsou podmínky pro stavební parcely a také jak jednat se stavebním úřadem.

  V tomto díle si řekneme jakou dokumentaci sii musíte připravit pro stavební úřad a kde takovou dokumentaci získáte.

 • Stavební povolení I.

  Věříme, že většina z Vás ví co zhruba znamená stavební povolení. Každý si jistě řekne, že na základě stavebního povolení může stavět.

  Co však takové stavební povolení obnáší a jaké procedůry je třeba podstoupit, již každý neví.

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS