Nástroje

Stavební slovník

Ohodnotit tuto položku
(9 hlasů)
Stavební slovník Stavební slovník

Bojíte se zeptat architekta či projektanta, co které pojmy znamenají?

Chcete vědět o čem úředník mluvil na stavebním úřadě? Co Vám napsal v rozhodnutí?

Máme pro Vás stavební slovník, zde se můžete sami seznámit se základními pojmy.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
 

A

Absolutní vlhkost vzduchu

Skutečný obsah vodní páry ve vzduchu v gramech na m3 vzduchu.

Absorpce

Přijímání a pohlcování plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami.

Aglomerace

Prostorové soustředění aktivit a lidí za účelem vzájemného prospěchu. Typicky průmyslová oblast, velké město; úžeji: seskupení produkčních aktivit ve vzájemné blízkosti, což zvyšuje jejich efektivitu (výkonnost) díky společnému využití infrastruktury a objemu produkce. Soustav osídlení, která se živelně nebo plánovitě tvoří v okolí velkých měst jako důsledek urbanizačního procesu. Sídelní aglomerace je hromadění obyvatel na ploše města a v jeho zájmovém okolí, postupné splynutí města s původně samostatnými sídelními útvary.

Akumulace tepla

Hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci za jeho ohřátí. Zásobník toto teplo nespotřebuje, ale jakmile klesne teplota v okolním prostoru, odevzdává ho dále.

Akustický strop

Obklad stropů nebo zavěšený podhled z materiálu pohlcujícího zvuk.

Alternativa

Alternativa - výběr, volba mezi dvěma nebo několika vzájemně se vylučujícími možnostmi, jedna z těchto možností.

Archeologická lokalita

Kulturně-historicky významné území s výraznou koncentrací archeologických památek. Projevuje se modelací terénu, nálezy a nalezišti, zbytky stavebních konstrukcí a cest, pohřebišť, kultovních míst a sídel, případně doložitelnými vazbami mezi nimi.

Architekt

Stará se o stavbu od návrhu až po její dokončení; vypracovává projekt, vyřizuje stavební povolení, zhotoví prováděcí projekt, jedná dodavateli, dohlíží na stavbu a je zástupcem stavebníka.

Architektura

Všechna stavební umění, která formují zdivo nebo jinak vytvářejí urbanizovaný prostor. Dělí se podle účelu a funkce, stylu (slohu) dále podle typu materiálu, techniky. Utváří kulturní krajinu a životní prostředí.

Archivace územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentaci, jejíž platnost je ukončena, odevzdá orgán územ. plánování k trvalému uložení a archivování příslušnému stát.archivu.

Areál

Soubor ploch, staveb a zařízení. Plocha areálu bývá z části zastavěná, z části volná pro založení zeleně, provozních prostranství, rezervních ploch pro rozšíření apod.

Arkýř

Předsazená stavební část většinou s okny, která může přečnívat za stavební čáru.

Arondace

V překladu "zaokrouhlování". Dostavba částečně zastavěného území města nebo venkovského sídla, která je postupně dotváří, doplňuje, na okrajích sceluje stavbami i jinými úpravami.

Asanace

V překladu "ozdravění". Souhrn opatření ke zlepšení životního prostředí.

Asanace území

Nařízení o asanaci území; vymezuje území po živelní pohromě nebo náhlé havárii, v jejímž důsledku se v tomto území podstatně změnily podmínky a ve kterém je proto nezbytné provést zásadní změny. Uvádí stavby, které budou odstraněny a stanoví bezprostřední podmínky pro neodkladné změny v uspořádání území. Tímto nařízením se pozastavuje platnost schválené územně plánovací dokumentace s tím, že ve stanovené lhůtě je povinností orgánu územního plánování zajistit její změny nebo pořídit novou územně plánovací dokumentaci.

Asfalt

Černý, viskózní, lepivý, tavitelný materiál, používá se k izolaci zdiva proti vlhkostí. Kromě toho se asfalt používá, pískovaný nebo nepískovaný, na střešní a vlnité lepenky.

Atika

V minulosti ozdobný prvek nad vlastní střechou. Dnes ukončení ploché střechy.

Atribut geoprvku

Je na poloze v prostoru nezávislá descriptionná informace přiřazená nějakému geoprvku, obvykle v externí databázi připojené pomocí prostorového identifikátoru. Slouží např. k upřesnění hierarchického významu geoprvku.

Atriový dům

Dům s uzavřeným dvorem (atriem), nemá okna směrem ven a kolem domu není další pozemek. Jsou to obytné domy, jejichž místnosti jsou osvětleny ze dvora, ale též okny směřujícími směrem k venkovní straně, k existujícím pozemkům.

Autorizovaná osoba

(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbě). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu autorizovaných osob.Nenašli jste slovíčko, které jste hledali ? Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
 
 
 
 
Číst 24783 krát

Související položky (podle značky)

  • Návrh interiéru

    Návrh interiéru si nechte zpracovat opravdovými profesionály. Architektem nebo designérem. Vašemi náměty a představami doplníte designéra. Nejdůležitější je komunikace mezi Vámi a zpracovatelem návrhu.
    Můžete i úplně vše nechat na bytovém designérovi od návrhu až po samotnou realizaci. Nemusí se Vám však trefit do vkusu.


O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS