Vytisknout tuto stránku
Projektová dokumentace

Průkaz energetické náročnosti

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)
Průkaz energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budovy(PENB) je komplexní posouzení objektu zhlediska energetické náročnosti. Slouží pro jednoduché porovnání budov z hlediska nároků na energii a tedy i nákladů potřebných na provoz.
Pro stávající majitele a uživatele může sloužit jako určitý koeficient nákladů na energii. Pro realitní kanceláře a zájemce o koupi nebo o pronájem domu, jako jeden z parametrů ovlivňující výši kupní ceny či nájmu.


Kdy musím mít energetický průkaz?

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona 177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace pro stavební povolení / průzkaz energetické náročnosti na rok 2013 i pro pronájem a prodej bytu-domu.
Zpracovává se jak pro rodinné, bytové domy tak i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

 • výstavbě nových budov od 1.1.2013
 • větších změnách dokončených budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 (např. při výměně oken, zateplení či rekonstrukci zdroje)
 • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí (bytové jednotky) od 1.1.2013

Průkaz nesmí být starší 10 let. Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)mají také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Další zaváděné novely:

 • Od 01.07.2013 u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
 • Od 01.07.2015 u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
 • Od 01.01.2015 pro bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1.500 m2.
 • Od 01.01.2017 pro bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1.000 m2.
 • Od 01.01.2019 pro bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1.000 m2.
 • Od 01.01.2016 při pronájmu ucelené části (např. bytové jednotky).

Podklady, které ovlivní průkaz energetické náročnosti

 • - Technické údaje budovy (získáte z Vaší stávající projektové dokumentace domu) :
 • - kompletní stávající projektovou dokumentaci RD či BD - zejména půdorysy všech podlaží i suterénu či sklepu, řezy objektem a pohledy
 • - celkovou situaci stavby (katastrální, přehledná, nebo inženýrských sítí) ze které bude patrna orientace ke světovým stranám
 • - popis skladeb všech konstrukcí obálky budovy - t.j. podlah, obvodových stěn, stropů a střech
 • - popis stavu oken a dveří (druh – stáří – typ zasklení) – v případě již částečných výměn i jejich rozpis
 • - typ a výkon instalovaného kotle + popis ohřevu a zásobníku TUV (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 • - typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové, apod.), celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický apod.).
 • - popis vzduchotechnického zařízení – je-li instalováno, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany, atd.)
 • - popis nuceného větrání – je-li instalováno
 • - v případě bytových (panelových) domů kopii stávajícího platného energetického auditu – v případě že byl v minulosti pro Váš dům realizován
 • - fotografie objektu ze všech světových stran

Výsledkem energetického průkazu

jsou především písmena A,B,C atd. Podobné, které znáte z elektrospotřebičů(ledniček, mrazáku, praček)
Aby objekt vyhověl a splnil vyhlášku 148/2007 sb musí být označen pismeny A, B nebo C.

Pro rodinné domy platí tato tabulka

Třída energetické náročnosti Měrná spotřeba energie na vytápění v kWh/m2/rok Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A 0-50 mimořádně úsporná
B 51-97 úsporná
C 98-142 vyhovující
D 143-191 nevyhovující
E 192-240 nehospodárná
F 241-286 velmi nehospodárná
G více než 286 mimořádně nehospodárnáPro další typy budov

Druh budovy

A

B

C

D

E

F

G

Rodinný dům

< 51

51 - 97

98 - 142

143 - 191

192 - 240

241 - 286

> 286

Bytový dům

< 43

43 - 82

83 - 120

121 - 162

163 - 205

206 - 245

> 245

Hotel a restaurace

< 102

102 - 200

201 - 294

295 - 389

390 - 488

489 - 590

> 590

Administrativní

< 62

62 - 123

124 - 179

180 - 236

237 - 293

294 - 345

> 345

Nemocnice

< 109

109 - 210

211 - 310

311 - 415

416 - 520

521 - 625

> 625

Vzděávací zařízení

< 47

47 - 89

90 - 130

131 - 174

175 - 220

221 - 265

> 265

Sportovní zařízení

< 53

53 - 102

103 - 145

146 - 194

195 - 245

246 - 297

> 297

Obchodní

< 67

67 - 121

122-183

184 - 241

242 - 300

301 - 362

> 362

Cena za zpracování

Cena je závislá na velikosti a typu budovy.
orientačně se ceny pohybují v rozmezí 3500- 6000,-kč pro rodinné domy.

Průkaz energetické náročnosti levně? Oslovte více projektantů a získáte nabídky, ze kterých si můžete vybrat Stačí vyplnit tento formulář. Získáte více nabídek, které můžete porovnat a ušetřit tak až 30%.
Ušetřete čas a peníze hledáním firem pro zpracování energetického průkazu. Služba je zcela zdarma.Lidé často zaměňují dva pojmy a to Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a pojem Energetický štítek obálky budovy.
Jedná však o dva zcela rozdílné dokumenty. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován dle metodiky vyhl. 148/2007 Sb. a hodnotí veškeré energie užívané v budově a je povinný ( od 1.1.2013 i pro pronájem a prodej nemovitosti). Zatímco Energetický štítek obálky budovy je zpracováván na základě technické normy ČSN 73 0540 a hodnotí pouze kvalitu obálky budovy, tedy ochlazovaných konstrukcí. Není povinný. Grafický výstup PENBu i Energetického štítku obálky budovy je velmi podobný a tak často dochází k záměně těchto dokumentů.

Číst 10025 krát